Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildningens innehåll

 • Körkortsutbildningens mål och innehåll.
 • De regler som gäller vid övningskörning.
 • Hur man planerar och strukturerar övningskörningen.
 • Trafiksäkerhet och miljö.

Kostnad: 400 kr/person och kurstillfälle

 • Anmälan är bindande.
 • Avanmälan måste ske minst ett dygn innan utbildningens start. Annars debiteras hela kostnaden.

Viktig information

 • Både handledaren och eleven måste gå utbildningen. Det går att välja olika tillfällen.
 • Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen.
 • Utbildningen får inte ske på distans, utan är en lärarledd utbildning.
 • Handledaren måste skicka in en ansökan till Transportstyrelsen för varje ny elev.
 • Ett intyg från Transportstyrelsen är giltigt i fem år.